Tecnická pomoc – přívalový déšť

V neděli 7. května odpoledne se přes Janovicko přehnal mohutný přívalový déšť, který zvedl hladiny tamějších toků. Nejvíce byla zasažena obec Spůle, kde se velká voda přehnala přes náves. Bezprostředně bylo ohroženo zhruba deset objektů. Naše jednotka prováděla monitoring situace a pomáhala se stavěním provizorních hrází. Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek.

Požár sýpky na hradě Švihov

Ve čtvrtek 4. května byl naší jednotce ohlášen požár na vodním hradě Švihov. Naštěstí se jednalo jen o prověřovací cvičení, to jsme se ale dozvěděli až po příjezdu na místo. Úkolem cvičení bylo zjistit dojezdové doby a seznámit zasahující hasiče s problematikou zdolávání požáru na hradě. Naše jednotka prováděla průzkum v dýchací technice uvnitř sýpky a hašení z výškové techniky. Zasahující jednotky: SDH Švihov, HZS Klatovy, SDH Chudenice, SDH Klatovy.

Technická pomoc – dodávka elektřiny

Na čtvrtek 20. dubna 2017 byla ze strany provozovatele distribuční soustavy naplánována odstávka dodávky elektřiny, a to od 7:00 do 19:00. Odstávka se nevyhnula ani Městskému úřadu v Klatovech. Proto jsme byli naším zřizovatelem požádáni o zajištění dodávky elektřiny pro zálohované okruhy v budovách úřadu.

Naši elektrocentrálu jsme přivezli na místo již ve středu v podvečer, abychom vše připravili. Malý zádrhel, který spočíval v nekompaktibilitě některých zásuvek a zástrček, byl rychle vyřešen jedním z našich členů, který má daný obor vystudovaný a má na práce v elektroinstalaci příslušné oprávnění. Zde se ukázalo, jak jsou sbory dobrovolných hasičů všestranné. Poté jsme zapojení elektrocentrály nanečisto odzkoušeli – vše bylo v pořádku.

Ve čtvrtek hned po sedmé ranní byla odstávka zahájena. Naše centrála zvládla vše na jedničku, a protože práce na opavě transformátoru v Podbranské ulici šly hladce, bylo přerušení dodávky ukončeno krátce po 16. hodině. Po připojení úřadu k distribuční siti, jsme provedli složení a odvoz elektrocentrály zpět na základnu.