Požár výškové budovy ve Vícenicíc

Ve středu 22. března ve 2 hodiny a 34 minut po půlnoci byl naší jednotce vyhlášen poplach. Byl nahlášen požár výškové budovy na návsi ve Vícenicích. Plameny byly vidět již cestou na místo požáru. Jednalo se požár usazených sazí v komínovém tělese a části vybavení místnosti, ve které bylo umístěno topidlo na pevná paliva. Zásah byl komplikovaný hlavně tím, že okolo budovy vedly vodiče nízkého napětí. Proto bylo obtížné použití výškové techniky.
Hasební zásah byl proveden dvěma vysokotlakými proudy, a také práškovými hasícími přístroji vně a zevnitř budovy. Hořící saze byly nakonec zasypány pískem. Poté se provedlo vyčištění komína a dohašení vymetených sazí s pískem na dvoře budovy. Naše jednotka také prováděla kontrolu teploty komína v prostoru půdy termokamerou.
Zasahující jednotky: HZS Klatovy, SDH Klatovy, SDH Švihov, ZZS Klatovy, PČR Klatovy a Městská policie Klatovy.

Zimní soutěž mladých hasičů v Kašperských Horách

V sobotu 18. února se Kašperské Hory staly dějištěm zimní soutěže mladých hasičů. Děti ze 76 týmů zde soutěžily v různých dovednostech na několika stanovištích. Jejich úkolem bylo například hod míčku na terč, metaná, oblékání hasiče, hod míče na koš a mnoho dalších. Celé klání se událo v tamější zánovní tělocvičně. Náš sbor sestavil tři soutěžní týmy, které se letos umístily nad očekávání dobře, a to takto: STARŠÍ DĚTI se celkově umístily na 5. místě ze 36 – v oblékání hasiče byly na 1. místě, MLADŠÍ DĚTI byly v konečném součtu na 15. místě ze 33 týmů – v oblékání hasiče byly druzí, PŘÍPRAVKA, to jsou ti nejmenší, se umístila na fantastickém 1. místě ze sedmi. Děti si tedy letos domů odvezly mnoho sladkých cen, při jejichž konzumaci je hřál dobrý pocit z dobře odvedeného výkonu. Našim nejmladším členům sboru děkujeme za výbornou reprezentaci sboru a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Výcvik- dýchací technika

V sobotu 4. února 2017 navštívili nováčci naší zásahové jednotky s doprovodem požární stanici Plzeň- Košutka. Důvodem této návštěvy byl výcvik v dýchací technice v tamním polygonu.

Před samotným vstupem do klecového polygonu museli hasiči absolvovat rozcvičku na úderovém zařízení a nekonečném žebříku. Všichni výcvik úspěšně dokončili a naše zásahová jednotka má
o tři nositele dýchací techniky více.