Sraz rodáků v Domažličkách

V sobotu 1. července se několik členů naší zásahové jednotky účastnilo Srazu rodáků a 70. výročí založení SDH v Domažličkách u Klatov. Na akci jsme vyjeli s naší CAS 20 T-815. Návštěvníkům akce jsme předvedli několik ukázek. Nejprve jsme provedli hašení oleje za pomoci přenosných hasicích přístrojů, poté následovala ukázka hašení požáru za pomoci CAS, výroba pěny a na konec jsme provedli ukázku stříhání automobilu. Z ukázek přinášíme několik fotografií.

 

Požár lesa za Kosmáčovem

V úterý 20. června krátce před šestou hodinou odpolední byla naše zásahová jednotka vyslána na požár lesa za obec Kosmáčov. Na místo jsme vyjeli s vozy CAS 20 T 815, CAS 32 T 148 a s VEA KIA. Hořel lesní porost na rozloze zhruba 120x50m. Po lokalizaci jsme prováděli prolévání požářiště, ženijní práce a kyvadlovou dopravu vody. Dále jsme také pomáhali našim kolegům z Bezděkova s výměnou proražené pneumatiky. Dohled na požářišti po celou noc zajišťovala dobrovolná jednotka z Mochtína. Zasahující jednotky: HZS Klatovy, SDH Luby, SDH Bezděkov, SDH Klatovy a SDH Mochtín.

Oslavy 125. výročí založení SDH Vranov

V sobotu 17. června jsme se zúčastnili oslav 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vranově u Benešova. Členové tohoto sboru jsou naši dlouholetí kamarádi, se kterými se pravidelně setkáváme na kláních, kde se vyskytuje historická hasičská technika, jak doma, tak i v zahraničí. Oslavy začaly hned ráno průvodem jednotlivých sborů, následovalo slavnostní zahájení a předání medailí a pamětních listů. Potom následovaly jednotlivé ukázky nejen historické, ale i moderní techniky. Našim členům se na oslavách velmi líbilo a tamějším kolegům děkujeme za příjemně strávený víkend.