Technická pomoc – dodávka elektřiny

Na čtvrtek 20. dubna 2017 byla ze strany provozovatele distribuční soustavy naplánována odstávka dodávky elektřiny, a to od 7:00 do 19:00. Odstávka se nevyhnula ani Městskému úřadu v Klatovech. Proto jsme byli naším zřizovatelem požádáni o zajištění dodávky elektřiny pro zálohované okruhy v budovách úřadu.

Naši elektrocentrálu jsme přivezli na místo již ve středu v podvečer, abychom vše připravili. Malý zádrhel, který spočíval v nekompaktibilitě některých zásuvek a zástrček, byl rychle vyřešen jedním z našich členů, který má daný obor vystudovaný a má na práce v elektroinstalaci příslušné oprávnění. Zde se ukázalo, jak jsou sbory dobrovolných hasičů všestranné. Poté jsme zapojení elektrocentrály nanečisto odzkoušeli – vše bylo v pořádku.

Ve čtvrtek hned po sedmé ranní byla odstávka zahájena. Naše centrála zvládla vše na jedničku, a protože práce na opavě transformátoru v Podbranské ulici šly hladce, bylo přerušení dodávky ukončeno krátce po 16. hodině. Po připojení úřadu k distribuční siti, jsme provedli složení a odvoz elektrocentrály zpět na základnu.

Jarní brigáda 2017

V neděli 9. dubna jsme uskutečnili na naší zbrojnici jarní brigádu, při které jsme provedli generální úklid garáží a celého zázemí. Počasí nám perfektně přálo a z akce vám přinášíme několik fotek.

Všem zúčastněným členům jménem sboru děkuji.

Požár výškové budovy ve Vícenicíc

Ve středu 22. března ve 2 hodiny a 34 minut po půlnoci byl naší jednotce vyhlášen poplach. Byl nahlášen požár výškové budovy na návsi ve Vícenicích. Plameny byly vidět již cestou na místo požáru. Jednalo se požár usazených sazí v komínovém tělese a části vybavení místnosti, ve které bylo umístěno topidlo na pevná paliva. Zásah byl komplikovaný hlavně tím, že okolo budovy vedly vodiče nízkého napětí. Proto bylo obtížné použití výškové techniky.
Hasební zásah byl proveden dvěma vysokotlakými proudy, a také práškovými hasícími přístroji vně a zevnitř budovy. Hořící saze byly nakonec zasypány pískem. Poté se provedlo vyčištění komína a dohašení vymetených sazí s pískem na dvoře budovy. Naše jednotka také prováděla kontrolu teploty komína v prostoru půdy termokamerou.
Zasahující jednotky: HZS Klatovy, SDH Klatovy, SDH Švihov, ZZS Klatovy, PČR Klatovy a Městská policie Klatovy.