Plamen Malý Bor

V sobotu 21. 5. 2016 se Malém Boru konalo závěrečné kolo hry Plamen.
Soutěžilo se se ve štafetě dvojic, ve štafetě 4 x 60 metrů, v požárním útoku a útoku CTIF.
Mladší družstvo šikulek se pro období 2015/2016 umístilo na 11. místě a starší borci na 22. místě.

Za jejich elán a energii, kterou věnují do soutěží a do hasičského kroužku děkujeme. Velké díky patří také jejich rodičům, kteří je v tom podporují.

Soutěž v Sušici

V neděli 15. května se v Sušici konala soutěž mladých hasičů. Soutěžilo se v útoku CTIF a požárním útoku. Na požární útok měli mladí hasiči dva pokusy.
Mladší družstvo se umístilo na krásném 5. místě a mladší na 4. místě.
Našim malým borcům děkujeme a těšíme se na další závody.

Jarní brigáda

Poslední dubnovou sobotu proběhla na naší zbrojnici jarní brigáda, při které naši členové provedli kompletní úklid zázemí a okolí zbrojnice. Tentokrát nám suprově vyšlo i počasí, neboť celou sobotu bylo krásně teplo a slunečno. Jako vždy naše členky umyly okna a podlahy, utřely prach a hlavně nakonec pro všechny připravily malý oběd. Chlapci a chlapi provedli úklid garáží a venkovních prostor.

Všem aktivně zúčastněným členům jménem velitele sboru děkuji a přináším několik záběrů.