Výbor

Výbor

Vítovec Jiří – starosta

Lajpold Pavel – velitel, náměstek starosty

Plechinger Radek – zástupce velitele

Diviš Jakub – jednatel

Machyán Filip- strojník

Bača Ondřej – preventista

Roubová Marie – hospodář

Gruberová Petra – referent žen

Mužíková Monika – referent mládeže

Jabůrek Michal – referent MTZ

Rada Pavel – člen výboru

Bc. Hlaváč Tomáš – člen výboru

Roub Miloslav -čestný člen výboru

Kontrolní revizní komise

Lajpoldová Zdeňka – předseda revizní komise

Krýslová Petra – člen revizní komise

Jabůrková Olga – člen revizní komise