Poděkování

V současné době si mohli obyvatelé Klatov a přilehlých obcí povšimnout, že naše jednotka provádí desinfekci veřejných prostranství města (laviček, zastávek a dětských hřišť).
Touto cestou chceme poděkovat občanům za shovívavost a toleranci.

 

 

Velké poděkování patří paní Kateřině Vágnerové a učitelům z Klatov,
díky nímž naše jednotka získala ochranné štíty.
DĚKUJEME!

 

Velké poděkování patří kapele TRAUTENBERK, od které naše jednotka obdržela roušky.
Himlhergotdonrvetr DĚKUJEME!

POŽÁR DRŮBEŽÁRNY

Dne 14.4. v 10:07 naše jednotka vyrazila na požár drůbežárny do obce Otín. Už při cestě k zásahu jsme věděli že tento zásah bude náročný pro všechny zasahující jednotky. Na místě zásahu naše jednotka prováděla hašení z venkovního prostoru dvěma proudy. Po částečném uhašení a rozebrání některých částí budovy jsme po domluvě s velitelem zásahu vyčkali na místě do druhého dne společně s JSDH Luby. Prováděli jsme dohled a dohašování skrytých ohnisek na požářišti až do jeho předání.

Zasahující jednotky: HZS KLATOVY, JSDH KLATOVY, JSDH LUBY, JSDH MĚČÍN, JSDH PŘEDSLAV, JSDH ŠVIHOV, JSDH OTÍN.

POŽÁR RODINNÉHO DOMU

Dne 2.4. byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár rodinného domu do ulice Kvapilova. Při cestě k požáru jsme byli odvoláni zpět na základnu.